Tu Tiên 4.0

Tu Tiên 4.0

Games Thinh Nguyen ngoc

Version: 5.1 18 Apr 2024 - 16:49

Regions

VN

+101 more

Size

115

MB

Store

Link

Downloads

1 free link
Version: 5.1 Update: N/A By: Admin
Upgrade your account to be able to claim Premier Link
Version: 5.1 Update: 1 day ago By: Und3fy Me Fast, Shared Have download quota From OneDrive, Google...

Premier Link is a direct link to download the ipa file. It's the fastest way to download, never overload and you can pause/resume the download anytime.

Kindly turn off your ad blocker while using Decrypt.day.

Free link may be reach daily limit. If possible, please UPGRADE your account to use Premier Link.

Disclaimer

All the information or decrypted ipas on this website is published in good faith, for educational and research purposes only. Any action you take upon the information you find on this website, is strictly at your own risk.
Decrypt.day will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.

Description

Tu Tiên 4.0 - Hệ thống tu chân mới lạ. Được phát triển bởi THStudio. Nhằm mang đến cho các vị đạo hữu một môi trường tu tiên chân thực, mới lạ với nhiều tính năng hấp dẫn:

- Miễn phí: Hệ thống hoàn toàn miễn phí, không có tính năng nạp.
- Tu luyện lên cấp, hấp thụ linh khí, bế quan tu luyện mà không cần mở hệ thống.
- Luyện thể, luyện hồn, hệ thống nguyên tố ngũ hành độc đáo.
- Hệ thống linh sủng đa dạng, mạnh mẽ.
- Trang bị mạnh mẽ, đan dược đa dạng được chính tay các vị đạo hữu tạo ra thông qua tính năng luyện khí, luyện đan.
- Nhiều tính năng hứa hẹn: Trận pháp, mình văn, tông môn, tiên minh, phi thăng...